Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Dotacja celowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w kwocie 84.752,00 zł na dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego oraz wyposażenia specjalistycznego, w tym m.in. atrapy karabinka, hełmy, maski przeciwgazowe, saperki, radiotelefony, repliki granatu ręcznego, noże typu wojskowego, lornetki, plecak medyczny, busole, kamizelki taktyczne.
 
Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 21.188,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.
 
Od roku szkolnego 2020/2021, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Sobieszynie prowadzi oddział przygotowania wojskowego. W oddziale tym realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program w części teoretycznej realizowany jest przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót