Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Dotacja celowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego

W dniu 16 sierpnia 2021 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego. Szkoła ta realizuje innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach projektu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w kwocie 50.688,00 zł na dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów.

Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 12.672,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Od kwietnia 2018 r. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie realizuje program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, którego celem jest wsparcie wytypowanych szkół w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. W ramach realizacji programu szkoła nawiązała współpracę z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Obecnie realizowana jest już V a zarazem ostania edycja tego programu. Od września 2020 r., za zgodą Ministra Obrony Narodowej, w szkole prowadzony jest oddział przygotowania wojskowego.

Autor: Powiat Rycki
Powrót