Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Zaproszenie do udziału w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych  w ramach wspólnego uczenia się do udziału w SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI organizowanej corocznie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dęblinie. Tematem tegorocznej sieci będzie ,,Praca z dzieckiem z chorobą przewlekłą (cukrzycą, epilepsją, otyłością, astmą) i chorobami onkologicznymi”.

 

Pierwszy warsztat odbędzie się 17 listopada 2021r. o godzinie 16.30.  Poprowadzą go koordynator sieci  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie Magdalena Piechota i  dietetyk Pani Ilona Aleksandrowicz. Warsztat będzie  dotyczył promocji zdrowego stylu życia, wsparcia dietetycznego dla dzieci, wpływu odżywiania  na procesy uczenia się oraz na funkcjonowanie dziecka z chorobami przewlekłymi. 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 18 listopada 2021r. o godzinie 15.30. Wykład na temat ,,Wzmocnienie zasobów odpornościowych uczniów i ich rodzin (podejście systemowe, rola rodzica i nauczyciela)” poprowadzi  dr Tomasz Knopik  z UMCS w Lublinie.  Dwa ostatnie warsztaty odbędą się na początku  grudnia 2021r.  

Szczegółowy harmonogram zajęć oraz  tematyka każdego warsztatu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie i placówek z rejonu jej działania. Do sieci serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli, wychowawców, logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych  z Powiatu Ryckiego.

 

Rekrutacja trwa do końca października 2021r.

Szczegółowe informacje:

tel. 81 883 05 81, kom: 697 359 644

e-mail ppp@deblin.pl

Magdalena Piechota  – Dyrektor PPP w Dęblinie

Autor: Powiat Rycki
Powrót