Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Logopedzi łączą siły!

Za nami pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Grupy Wsparcia dla Logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie. Grupa działa od kilku lat, zrzeszając logopedów z rejonu działania Poradni, a jej założeniem jest połączenie działań specjalistów i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.

20.10.2021 r. logopedzi przybyli do naszej placówki, aby pochylić się nad zagadnieniami m.in. jąkania wczesnodziecięcego, wybiórczości i neofobii pokarmowej, ankyloglosji oraz szeroko pojętej terapii i diagnozy logopedycznej. Na tematy poruszane podczas spotkań mają wpływ wszyscy jej członkowie. Omawiana jest współpraca z dziećmi w różnym wieku. Dodatkowo członkowie Grupy dzielą się literaturą fachową oraz informacjami na temat form doskonalenia zawodowego, wzbogacającymi warsztat pracy logopedy.

Terapia logopedyczna jest procesesem wielowymiarowym, często długotrwałym, a jej efekty zależne są od współpracy rodziców, logopedy i dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie zatrudnionych jest 2 logopedów, przy czym ilość dzieci potrzebujących wsparcia znacznie przewyższa ilość proponowanych miejsc w terapii, dlatego też działania logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych są bardzo istotne.

 

Opracowanie: logopeda

Monika Krajewska-Woźniak
Autor: Powiat Rycki
Powrót