Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Elektrycy i informatycy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie doskonalą swoje umiejętności w Sewilli

Już drugi tydzień grupa 24 uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i technik informatyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zdobywa doświadczenie u pracodawców w Hiszpanii, w ramach realizacji projektu: „ZAWODOWCY Z DĘBLINA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - EDYCJA 2” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079719; Program Erasmus+, Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna; Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Nasi uczniowie nabywają nowe doświadczenia i kształcą zdobyte podczas nauki w szkole umiejętności zawodowe w wielu hotelach w mieście oraz firmie Euromind.

Logo Erasmus+

Przyszli elektrycy odbywają praktyki w najlepszych hotelach w Sewilli. Wykonują wszelkiego rodzaju prace elektryczne np.  pomiary elektryczne, lokalizują i usuwają usterki w urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Są bardzo dobrze oceniani i chwaleni przez pracodawców za wiedzę, umiejętności, dyspozycyjność i kulturę osobistą.

Informatycy poszerzają i doskonalą swoje umiejętności praktyczne w firmie Euromind. Tutaj zdobywają nowe i doskonalą zdobyte już umiejętności związane z obsługą, budową i działaniem komputerów i systemów informatycznych. Konfigurują i zarządzają systemami komputerowymi na najwyższym poziomie. Program Erasmus+ daje naszym uczniom szerokie możliwości. Miesięczny wyjazd to wielka szansa na poznanie kraju, jego kultury, zwyczajów i tradycji. To również ogromna szansa na poznanie kultury pracy w innym kraju. Nasi uczniowie spisują się na medal! Godnie reprezentują swoją szkołę, miasto i powiat w słonecznej Hiszpanii.

 

Autor: Jolanta Kiebzak

Fot: Artur Misiak
Autor: Powiat Rycki
Powrót