Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zdobywają doświadczenie u pracodawców w Hiszpanii

Już czwarty tydzień trwa nasza przygoda. Grupa 24 uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i technik informatyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zdobywa doświadczenie u pracodawców w Hiszpanii, w ramach realizacji projektu: „ZAWODOWCY Z DĘBLINA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - EDYCJA 2” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079719; Program Erasmus+, Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna; Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 
Logo Erasmus+
 

Udział w programie to nie tylko zwiedzanie i odkrywanie Andaluzji, ale przede wszystkim realizacja u różnych pracodawców programu praktyk zawodowych, czuwanie nad wypełnieniem wszystkich warunków zapisanych w projekcie. Wiąże się to z wizytami opiekunów w różnych miejscach pracy uczestników projektu. Przy okazji tych wizyt mogłyśmy się przekonać, że realizacja przyjętych założeń odbywa się zgodnie z planem i zbliża się ku końcowi. Rozmowy z opiekunami praktyk, za każdym razem, odbywały się w bardzo miłej atmosferze. Pracodawcy zgodnie potwierdzili wysoką ocenę umiejętności i wiedzy naszych uczniów.

W czasie wizyty u informatyków miałyśmy okazję obserwować jak korzystając z możliwości Arduino można realizować rozmaite projekty łącząc elektronikę z programowaniem, np. programując światła drogowe, czujniki parkowania, czujniki temperatury.

Odwiedzając elektryków zobaczyłyśmy, jak rozkładają instalację elektryczną zgodnie z dokumentacją, montują i wykonują pomiary paneli fotowoltaicznych w zależności od sposobu ich podłączenia i nachylenia. Dowiedziałyśmy się również, że mieli okazję zastosować w praktyce najnowocześniejsze technologie, np. Smart Home.

Niezależnie od naszych wizyt u pracodawców systematycznie odbywały się spotkania z koordynatorem praktyk z ramienia firmy EuroMind. Miały one charakter informacyjno-organizacyjny.

 

Fot i autorzy tekstu

Natalia Gancarska

Marzena Teodorowicz

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót