Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

NAGRODY STAROSTY RYCKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY

Doceniając pracę i zasługi na rzecz rozwoju kultury w powiecie ryckim, Zarząd Powiatu w Rykach zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Starosty Ryckiego, przyznał nagrody pieniężne Pani Joannie Zakrzewskiej i Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Rykach reprezentowanemu przez Dyrektora - Panią Donatę Łukasiak, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

W dniu 10 stycznia 2022 r. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wręczył dyplomy uznania i kwiaty, podkreślając w swej wypowiedzi zadowolenie i wdzięczność dla nagrodzonych, za ich pełną pasji i zaangażowania pracę oraz reprezentowanie powiatu ryckiego na wielu wydarzeniach kulturalnych w województwie lubelskim i innych regionach kraju.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach obchodziło w 2021 roku 50-lecie swej działalności. Instytucja prowadzi wiele form pracy, jest organizatorem różnorodnych imprez i wydarzeń upowszechniających kulturę, podtrzymujących tradycje regionu, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne, realizuje projekty o charakterze kulturalno-społecznym, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki, aktywizuje wszystkie grupy społeczne i wiekowe mieszkańców do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy i powiatu.

Pani Joanna Zakrzewska, przez ostatnie 19 lat zatrudniona była w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach jako instruktor ds. teatru i żywego słowa. Przez wiele lat prowadziła zespoły teatralne i warsztaty recytatorskie. Jej podopieczni wielokrotnie osiągali znaczące sukcesy i zdobywali tytuły laureatów konkursów i festiwali wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Pani Joanna, uznawana za autorytet w dziedzinie kultury żywego słowa, często brała udział w komisjach konkursów i przeglądów organizowanych przez inne instytucje na terenie województwa lubelskiego oraz otrzymywała nagrody i wyróżnienia za efekty swojej pracy instruktorskiej.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej, oraz powodów do radości w życiu prywatnym.

Autor: Powiat Rycki
Powrót