Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

W dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Ryckim zostało zawarte porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Na mocy podpisanego porozumienia powiat otrzymał dotację w kwocie 87.515,20 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych, przy zobowiązaniu do wniesienia wkładu własnego w wysokości 41.827,80 zł, co stanowi 20% całkowitego kosztu zadania.

Wsparcie finansowe ze środków MEiN pozwoli na zorganizowanie w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. ośmiu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat rycki: I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 Rykach, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sobieszynie

Głównym celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót