Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie umowy z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartej z Lubelskim Kuratorem Oświaty w Lublinie, Powiatowi Ryckiemu została udzielona dotacja celowa w kwocie 24.000 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami i niebędących podręcznikami, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Zadanie to będzie realizowane w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Głównym założeniem tego programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Warunkiem przyznania wsparcia jest zapewnienie przez powiat co najmniej 20% wkładu własnego na realizację zakupów, tj. kwoty 6.000 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem książki i elementy wyposażenia zostaną zakupione do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych będzie dodatkową zachętą dla uczniów do wypożyczania książek oraz zwiększy zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót