Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

„Za życiem”

Powiat Rycki po raz drugi przystąpił do realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 29 kwietnia 2022 r., powiat zobowiązał się do zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie całego powiatu w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Program prowadzony będzie w latach 2022 – 2026, a na  jego realizację powiat otrzyma z budżetu państwa dotację celową w łącznej wysokości 528.000 zł.

Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Grupą docelową są dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD – 10.  

Ośrodek zapewnia również konsultacje lekarzy różnych specjalności oraz usługi m.in.: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów.

W powiecie ryckim funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach, ul. Żytnia 5a, tel. 081 86 52 640.

Autor: Powiat Rycki
Powrót