Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Uczennice ZSZ nr 2 w Dęblinie powiększyły grono stypendystów „Lubelskiej kuźni talentów 2021-2023”

Do grona najlepszych uczniów województwa lubelskiego - stypendystów „Lubelskiej kuźni talentów 2021-2023” dołączyły uczennice Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie: Julia Bryzek 4RR5, Natalia Kowalczyk  4RR5, Olga Niedzielska 4RR5, Kamila Kamińska 4TR4, Amelia Chmielewska 4TH4, Natalia Ochnik 2THG oraz Patrycja Węglińska 3a.

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 – 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie wsparcia w następujących proporcjach: 408 stypendiów dla uczniów techników: 68 – dla uczniów szkół branżowych; 68 – dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych; 136 – dla uczniów szkół artystycznych.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie/słuchacze, którzy kontynuują naukę w formie dziennej, w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych i szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do systematycznej pracy.

 

Żródło, fot.: ZSZ nr 2 w Dęblinie

Autor: Powiat Rycki
Powrót