Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Rajd pieszy „Śladami Powstania Styczniowego”

15 lutego grupa uczniów Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego wyruszyła na rajd pieszy Śladami Powstania Styczniowego. Ponad 20 kilometrowa trasa przebiegała przez Sobieszyn-Drążgów-Baranów-Żabiankę i Ułęż.

Tematem przewodnim wymarszu było Powstanie Styczniowe, ale w „sztafecie pokoleń” oddaliśmy również hołd wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, lub stanęli w Jej obronie. Znicze pamięci zapłonęły przy pomnikach upamiętniających członków Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy którzy walczyli z rosyjską nawałą w 1920 r, a także żołnierzy walczących w II wojnie światowej. Nie zapomnieliśmy również o Kajetanie hr. Kickim i pierwszym dyrektorze szkoły Stanisławie Domosławskim, którzy zgodnie z ideami pozytywizmu „walczyli” o ocalenie polskości.

Do udziału w przemarszu zaprosiliśmy kadetów z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Symboliczny wymiar miało spotkanie młodych ludzi na moście w Baranowie na granicy powiatów: ryckiego i puławskiego. Wtedy do przemarszu dołączyli również przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a także reprezentująca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach – por. Marta Wieczorek.

Kulminacyjny punkt przemarszu zaplanowano na cmentarzu w Baranowie, gdzie do młodzieży przy pomniku Gloria victis dołączyli: Poseł na Sejm RP Leszek Kowalczyk, reprezentujący Starostę Puławską Danutę Smagę- Jan Ziomka- członek Zarządu Powiatu, Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Monika Kośmińska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – Aleksandra Kociszewska, a także przedstawiciel samorządu Gminy Baranów Roman Grzelak i wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak.

Zapalenie świateł pamięci z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego stanowiło, ważny dla lokalnej społeczności element świadectwa patriotyzmu. Oficjalną część uroczystości poprzedził, krótki wykład Piotra Wiącka- dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baranowie.

Warto przypomnieć, że rajd śladami Powstania Styczniowego to kolejny etap świętowania tej ważnej dla narodu polskiego rocznicy. 22 stycznia uczniowie „od Kickiego” razem ze starostą ryckim Dariuszem Szczygielskim wzięli udział w centralnych uroczystościach wybuchu powstania, gdzie razem z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem zapaliliśmy światła pamięci w kwaterze powstańców na warszawskich Powązkach wojskowych. Kilka dni przed rozpoczęciem obchodów stanęliśmy w Bramie Straceń Cytadel Warszawskiej dając świadectwo pamięci o BOHATERACH tamtych dni.

W trakcie przemarszu wspominaliśmy księdza Stanisława Brzóskę, gen. Michała Heidenricha „Kruka”- zwycięskiego bohatera bitwy pod Żyrzynem, ppłk Cwiecińskiego- dowódcę bitwy pod Żabianką (11 października 1863), płk Karola Krysińskiego- dowódcę w potyczce pod Ułężem, księdza Węglińskiego – uczestnika zjazdu duchowieństwa podlaskiego w Kłoczewie. Spoglądając w stronę Dęblina i wspominając wizytę w Cytadeli Warszawskiej wspominaliśmy również o Romualdzie Traugutcie.

„Być zwyciężonym i nie ulec to prawdziwe zwycięstwo”- mimo tego, że najdłuższe i największe polskie powstanie zakończyło się klęską, idea pamięci o tym zrywie narodowym promieniowała na następne pokolenia Polaków.

I tak jak oddziały polskie w trakcie powstania łączyły się i rozdzielały, drużyny z Puław i Sobieszyna pożegnały się w Drążgowie, obiecując sobie kolejne spotkania na historyczno-patriotycznym szlaku.

Dalsza część przemarszu przebiegała Pradoliną Wieprza, gdzie dzięki przyrodnikom z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych mogliśmy zaobserwować różnego rodzaju ptactwo. W konwencję przemarszu wpisał się również nadwieprzański Bielik, wypatrzony przez miłośników przyrody.

Ostatnim punktem przemarszu były odwiedziny na cmentarzu w Żabiance i zapalenie świateł pamięci na grobie księdza Węglińskiego i symbolicznym grobie piłsudczyków poległych za wolność Ojczyzny w 1920 roku.

Dzięki uprzejmości proboszcza parafii Sobieszyn ks. Wiesława Nestoruka w stanicy przy kościele w Żabiance rozpaliliśmy ognisko, podczas którego dzieliliśmy się wrażeniami z przemarszu i planowaliśmy następne uroczystości.

 

Autor: Wojciech Niedziółka, Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót