Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Lekturowe potyczki

17.04.2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach odbył się finał VII Powiatowej Olimpiady Czytelniczej LEKTURY? OK! dla uczniów klas VIII. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Starosta Rycki, Burmistrz Ryk oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach.

W obydwu etapach olimpiady wzięło udział 107 uczniów z 10 szkół powiatu ryckiego. Tytuł Laureata zdobyli:

  • Michalina Jędrys  - I miejsce (Szkoła Podstawowa nr 5  im. gen. Władysława Sikorskie go w Dęblinie, przygotowanie p. Kinga Jakubik);                                                                                                 
  • Anastazja Pieklik - II miejsce  (Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach,  przygotowanie p. Anna Kalbarczyk);
  • Amelia Kołaczek - III miejsce (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa  Polskiego w Dęblinie, przygotowanie Barbara Rojek).

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Ryckiego, Burmistrza Ryk oraz szkołę PSP nr 1 w Rykach, które wręczyła na podsumowaniu olimpiady p. Wicestarosta Monika Kośmińska.  Uczniowie mogą również wpisać swoje osiągnięcie na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością treści lektur obowiązujących w szkole podstawowej. Stawili również czoło trudnej rywalizacji podczas ustnego finału olimpiady. Odbyło się 21 rund, w których losowano i odpowiadano na pytania przed komisją. Słowa uznania za rozwijanie wrażliwości humanistycznej należą się również nauczycielom przygotowującym uczniów do  olimpiady czytelniczej.

Organizatorem przedsięwzięcia była p. Anna Żaczek, nauczyciel bibliotekarz w PSP nr 1 w Rykach we współpracy z nauczycielami języka polskiego p. Ewą Piątek, Katarzyną Flis, Bożeną Wojdat. Olimpiadę wspierała p. dyrektor Wioletta Kaczorek. 

Autor: Powiat Rycki
Powrót