Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.1842 t.j.) Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do sezonu zimowego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Ryckiego;
  3. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/194/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach;
  5. zmieniającej Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego;
  6. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rycki umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
   o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Rykach Sp. z o. o.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 8. Zamknięcie sesji.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót