Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.1842 t.j.) Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Proponowany porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do sezonu zimowego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Ryckiego;
  3. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/194/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach;
  5. zmieniającej Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego;
  6. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rycki umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
   o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Rykach Sp. z o. o.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 8. Zamknięcie sesji.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót