Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. /piątek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.1842 t.j.) Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu  w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Informacja nt. bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  2. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021 – 2030.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach dotyczących zamiaru likwidacji szkół na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.):
  1. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  2. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Informatycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  3. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  4. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  5. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  6. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Informatycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  7. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Elektrycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  8. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Architektury Krajobrazu, wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  9. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  10. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Gastronomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  11. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  12. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum  Hotelarstwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  13. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  14. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Architektury Krajobrazu, wchodzącego  w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2020 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2020 r.,
  3. z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach  za 2020 r.
 9. Przyjęcie planów pracy na rok 2021:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołów z XXXIX Sesji Rady Powiatu oraz XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót