Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się 
w dniu 30 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Bieżące funkcjonowanie Spółki Szpital Powiatowy w Rykach  - informacja Prezesa Spółki Pana Piotra Kieniga.
 5. Przedstawienie informacji na temat  przygotowania szkół  i poradni do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  5. zmieniającej Uchwałę Nr LX/239/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Starosty Ryckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  6. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej nr 119024L, położonej w Grabowie Ryckim, gmina Nowodwór, do kategorii dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów z XLVIII Sesji Rady Powiatu oraz z XLIX, L, LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót