Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarząduw okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  3. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 3 stycznia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku,
  4. zmieniającej Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. fdyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.  
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LVI Sesji Rady Powiatu
  2. z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót