Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXI Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.l5zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 tej.) Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie w roku szkolnym 2022/2023,
  2. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  3. w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Branżowej Szkoły II Stopnia w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.
 5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.,
  3. z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.
 7. 7. Przyjęcie planów pracy na rok 2022:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów:
  1. z LVIII Sesji Rady Powiatu,
  2. z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 10. Zaniknięcie sesji.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót