Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXI Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.l5zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 tej.) Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie w roku szkolnym 2022/2023,
  2. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  3. w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Branżowej Szkoły II Stopnia w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.
 5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.,
  3. z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach za 2021 r.
 7. 7. Przyjęcie planów pracy na rok 2022:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów:
  1. z LVIII Sesji Rady Powiatu,
  2. z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 10. Zaniknięcie sesji.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót