Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  3. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Rycki,
  4. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Starosty Ryckiego
   w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż.   
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXI Sesji Rady Powiatu
  2. z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodnicząca
          Rady Powiatu w Rykach
                 Elżbieta Kuchnio

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót