Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  3. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Rycki,
  4. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Starosty Ryckiego
   w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż.   
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXI Sesji Rady Powiatu
  2. z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodnicząca
          Rady Powiatu w Rykach
                 Elżbieta Kuchnio

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót