Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXVI Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego —Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2021 roku.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2021 rok.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  1. roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  2. ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok na terenie powiatu ryskiego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie Statutu Powiatu Ryskiego,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na remont i naprawy wyposażenia i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  5. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki nr ewidencyjnym 4366 o pow. 0,1854 ha, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXIV Sesji Rady Powiatu
  2. z LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji. 
Autor: Powiat Rycki
Powrót