Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXVI Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego —Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2021 roku.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2021 rok.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  1. roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  2. ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok na terenie powiatu ryskiego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie Statutu Powiatu Ryskiego,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na remont i naprawy wyposażenia i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  5. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki nr ewidencyjnym 4366 o pow. 0,1854 ha, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXIV Sesji Rady Powiatu
  2. z LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji. 
Autor: Powiat Rycki
Powrót