Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXVIII Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  3. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rykach wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2021 r.,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
   z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  2. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/183/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu ryckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej Ryki z siedzibą w Rykach,
  4. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Ułęż własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1370/2, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż, na cel publiczny.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXVI Sesji Rady Powiatu
  2. z LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca
           Rady Powiatu w Rykach
 
     Elżbieta Kuchnio

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót