Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) LXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. /piątek/ o godz. 9.00

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t. j. z późn. zm.) sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż.
  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 121/4 o pow. 0,0966 ha i nr 122/2 o pow. 0,0817 ha, położonych w obrębie nr 0014 – Wrzosówka, gmina Nowodwór, zajętych pod drogę powiatową nr 1430L,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/1 o pow. 0,0195 ha, położonej w obrębie nr 0009 – Nowodwór, gmina Nowodwór, zajętej pod drogę powiatową nr 1423L,
  10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/1 o pow. 0,0206 ha, położonej w obrębie nr 0007 – Podlodówka, gmina Ułęż, zajętej pod drogą powiatową nr 1433L,
  11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1557/19 o pow. 0,3556 ha, położonej w Rykach przy ul. Kolejowej, zabudowanej budynkiem i urządzeniami po byłej stacji paliw.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXVIII Sesji Rady Powiatu,
  2. z LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  4. z LXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  5. z LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń 
Autor: Powiat Rycki
Powrót