Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) LXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. /piątek/ o godz. 9.00

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t. j. z późn. zm.) sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż.
  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 121/4 o pow. 0,0966 ha i nr 122/2 o pow. 0,0817 ha, położonych w obrębie nr 0014 – Wrzosówka, gmina Nowodwór, zajętych pod drogę powiatową nr 1430L,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/1 o pow. 0,0195 ha, położonej w obrębie nr 0009 – Nowodwór, gmina Nowodwór, zajętej pod drogę powiatową nr 1423L,
  10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/1 o pow. 0,0206 ha, położonej w obrębie nr 0007 – Podlodówka, gmina Ułęż, zajętej pod drogą powiatową nr 1433L,
  11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1557/19 o pow. 0,3556 ha, położonej w Rykach przy ul. Kolejowej, zabudowanej budynkiem i urządzeniami po byłej stacji paliw.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXVIII Sesji Rady Powiatu,
  2. z LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  4. z LXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  5. z LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń 
Autor: Powiat Rycki
Powrót