Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) zwołuję LXXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 28 marca 2023 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach nt. realizacji zimowego utrzymania dróg i planów remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  5. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
  6. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Rycki,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
  8. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 801,
  9. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 1429L.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  2. z LXXXIII Sesji Rady Powiatu
  3. z LXXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
 9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń /…/ 
Autor: Powiat Rycki
Powrót