Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) zwołuję LXXXV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 28 marca 2023 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach nt. realizacji zimowego utrzymania dróg i planów remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  5. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
  6. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Rycki,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
  8. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 801,
  9. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 1429L.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  2. z LXXXIII Sesji Rady Powiatu
  3. z LXXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
 9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń /…/ 
Autor: Powiat Rycki
Powrót