Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na LXXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 25 kwietnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2022 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2022 rok.
 7. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  • roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok na terenie powiatu ryckiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z LXXXV Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót