Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zaproszenie na LXXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na LXXXVI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 25 kwietnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2022 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2022 rok.
 7. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  • roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok na terenie powiatu ryckiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z LXXXV Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót