Sport

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności sportowe Drukuj Zapisz

Ogłoszono nabór do Rządowego Programu „Klub – 2022”

To ważna informacja dla klubów sportowych z terenu powiatu ryckiego, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego  jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

Nabór wniosków rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 13:00, a do podziału dla klubów jest aż 66,5 miliona złotych.

Celem programu jest:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego — klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież — beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18. 

Informacje dotyczące Programu „Klub – 2022” można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl

 

Zachęcamy  do wzięcia udziału  kluby sportowe zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2022” w naszym województwie są:

  1. Janusz Wilczek – tel. 668 437 430
  2. Krzysztof Górecki – tel. 507 818 278
  3. Jacek Kłos – tel. 504 414 736

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót