Informacje ogólne

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Informacje ogólne Drukuj Zapisz

Dane teleadresowe

ADRES

ul. Leona Wyczółkowskiego 10a,
08-500 Ryki

Powiat: Rycki

TELEFON 81 86-57-450

FAX 81 86-51-966

STRONA INTERNETOWAhttp://www.ryki.powiat.pl/

REGON: 431029205

NIP: 716-22-72-057

 

Informacja o rachunkach bankowych Powiatu:

 

Subkonto dochodów budżetu powiatu: 75 8724 0005 2001 0005 6515 0004

 • opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),
 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,
 • opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wpłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za wydanie kart wędkarskich,
 • opłaty za Dzienniki Budowy,
 • opłaty za nabycie nieruchomości,
 • opłaty za wyrysy i wypisy,
 • opłaty za wypisy z rejestru gruntu,
 • opłata za mapy ewidencyjne,
 • opłata za mapy zasadnicze,
 • opłata za wgląd do dokumentacji geodezyjnej,
 • opłaty za czynsz i media,
 • opłaty za sporządzenie kserokopii.

Istnieje możliwość dokonania płatności bezgotówkowych za pośrednictwem terminala płatniczego znajdującego się w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach.

 

UWAGAOpłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 numer rachunku: 76 8724 0005 2001 0000 4952 0005

 

Subkonto dochodów Skarbu Państwa: 05 8724 0005 2001 0005 6515 0003

 • opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • opłata za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,
 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

Rachunek sum depozytowych: 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002

 • wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • dzierżawa obwodów łowieckich.
Powrót