Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Konsultacje w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020

Na podstawie § 1, § 3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podaje się pod konsultacje projekt Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023

Projekt zamieszcza się na stronie Starostwa Powiatowego w Rykach (ryki.powiat.pl zakładka - elektroniczna tablica ogłoszeń)oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https://spryki.bip.lubelskie.pl zakładka Ogłoszenia. Uwagi do projektu należy składać do dnia 4 czerwca godz.12.00 pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach, pocztą elektroniczną na adres starostwo@ryki.powiat.pl lub za pośrednictwem platformy EPUAP .
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót