Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Pytania złożone do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach RZSW - 240/1/20

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny z silnikiem o mocy 109 km i pojemności 4,4 litra?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innych parametrach silnika niż podana w SIWZ.

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny ze sterowaniem układem ładowarkowym za pomocą dźwigni?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innym sposobie sterowania układem ładowarkowym niż podane w SIWZ .

Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny ze sterowaniem układem koparkowym za pomocą joysticków ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innym sposobie sterowania układem koparkowym niż podane w SIWZ .

Pytanie 4:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5:
Dot. SIWZ rozdz. 2 pkt 2.6. Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wszystkich norm i dopuszczającym maszynę do użytku jest deklaracja zgodności CE. Czy Zamawiający potwierdzi, że nie będzie wymagał innych dokumentów niż deklaracja zgodności CE na potwierdzenie norm ?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający nie będzie wymagał innych dokumentów niż podane w SIWZ.

Pytanie 6:
Dot. Umowy § 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie odbioru maszyny w dzień dostawy ? Wykonawca nie może pozostawić maszyny na terenie Zamawiającego bez odpowiedniego zabezpieczenia na 7 dni. Jeśli Zamawiający potrzebuję więcej czasu niż jeden dzień na dokonanie odbioru to musi wziąć odpowiedzialność za pozostawioną na jego terenie maszynę , co powinno zostać zawarte w umowie.
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7:
Dot. Umowy § 5 ust 7. Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie będzie ponosić kosztów usuwania usterek, które powstały z winy Zamawiającego ?
Odpowiedź : Gwarancja realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 8:
Dot. Umowy § 5 ust 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni ?
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 9:
Dot. Umowy § 5 ust 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w sytuacji, w której naprawa maszyny wymaga dłuższego terminu niż wskazany w umowie Wykonawca podstawił na czas przedłużającej się naprawy maszynę zastępczą, wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kary za niezgodne wykonanie umowy ?
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10:
Dot. Umowy § 5 ust 10 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 14 dni ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 11:
Ile mth rocznie szacunkowo Zamawiający planuje pracować koparką-ładowarką ?
Odpowiedź: Zamawiający planuje pracować średniorocznie między 500 a 800 mth.

Pytanie 12.
Czy dopuszczacie moc silnika w przedziale 100-113 KM ? pozostałe b/z.
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy ciągnika o innym przedziale mocy niż podane w SIWZ.

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót