Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia
RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Pytania złożone do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach RZSW - 240/1/20

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny z silnikiem o mocy 109 km i pojemności 4,4 litra?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innych parametrach silnika niż podana w SIWZ.

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny ze sterowaniem układem ładowarkowym za pomocą dźwigni?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innym sposobie sterowania układem ładowarkowym niż podane w SIWZ .

Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maszyny ze sterowaniem układem koparkowym za pomocą joysticków ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy koparko-ładowarki o innym sposobie sterowania układem koparkowym niż podane w SIWZ .

Pytanie 4:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5:
Dot. SIWZ rozdz. 2 pkt 2.6. Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wszystkich norm i dopuszczającym maszynę do użytku jest deklaracja zgodności CE. Czy Zamawiający potwierdzi, że nie będzie wymagał innych dokumentów niż deklaracja zgodności CE na potwierdzenie norm ?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający nie będzie wymagał innych dokumentów niż podane w SIWZ.

Pytanie 6:
Dot. Umowy § 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie odbioru maszyny w dzień dostawy ? Wykonawca nie może pozostawić maszyny na terenie Zamawiającego bez odpowiedniego zabezpieczenia na 7 dni. Jeśli Zamawiający potrzebuję więcej czasu niż jeden dzień na dokonanie odbioru to musi wziąć odpowiedzialność za pozostawioną na jego terenie maszynę , co powinno zostać zawarte w umowie.
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7:
Dot. Umowy § 5 ust 7. Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie będzie ponosić kosztów usuwania usterek, które powstały z winy Zamawiającego ?
Odpowiedź : Gwarancja realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 8:
Dot. Umowy § 5 ust 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni ?
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 9:
Dot. Umowy § 5 ust 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w sytuacji, w której naprawa maszyny wymaga dłuższego terminu niż wskazany w umowie Wykonawca podstawił na czas przedłużającej się naprawy maszynę zastępczą, wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kary za niezgodne wykonanie umowy ?
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10:
Dot. Umowy § 5 ust 10 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 14 dni ?
Odpowiedź:
Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 11:
Ile mth rocznie szacunkowo Zamawiający planuje pracować koparką-ładowarką ?
Odpowiedź: Zamawiający planuje pracować średniorocznie między 500 a 800 mth.

Pytanie 12.
Czy dopuszczacie moc silnika w przedziale 100-113 KM ? pozostałe b/z.
Odpowiedź: Nie , zamawiający nie dopuszcza dostawy ciągnika o innym przedziale mocy niż podane w SIWZ.

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót