Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Konsultacje w sprawie projektu „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE RYCKIM NA LATA 2021 – 2030”.

Na podstawie §1, §3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podaje się pod konsultacje projekt „STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE RYCKIM NA LATA 2021 – 2030”.

 

Uwagi do projektu należy składać do dnia 18 stycznia 2021r.do godz.12 pisemnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, pocztą elektroniczną na adres pcprryki@op.pl lub za pośrednictwem EPUAP.

Ikona pdfSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE RYCKIM NA LATA 2021 - 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.41 MB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót