Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ryckiego, Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Ryckiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności powiatu za 2020 rok.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja rady powiatu. Ze względu na termin sesji rady powiatu (24 czerwca br.), zgłoszenia należy dokonać do dnia 23 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach, p.103 (I piętro), Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10a.

W załączeniu tekst Raportu z załącznikami oraz wnioski zgłoszeniowe do debaty.

Ikona pdfRaport o stanie Powiatu Ryckiego za rok 2020., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [22.31 MB]

Ikona docxRaport 2020 zgłoszenie udziału w debacie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.98 KB]

Ikona docxRaport 2020 lista poparcia wniosku o udział w debacie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.51 KB]

 

Ikona pdfRaport 2020 Informacja KPPSP w Rykach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.22 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Informacja o stanie mienia Powiatu Ryckiego za 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.96 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez powiat rycki w roku szkolnym 2019-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [17.43 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ryckiego za 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.46 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.17 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.73 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.28 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Roczne sprawozdanie z działalności PCPR w Rykach za 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.54 MB]

Ikona pdfRaport 2020 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 r, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [252.50 KB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót