Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia
RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Wyjaśnienie dot. konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do zakresu powierzenia wyjaśniamy, że zgodnie z art.11 ust.1a Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. 2021 r., poz. 945) "Jeżeli na powiat przypadają dwa punkty, adwokatom lub radcom prawnym powierza się prowadzenie jednego punktu, a prowadzenie drugiego powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie w zakresie czasowym wskazanym w umowie." Na Powiat Rycki przypadają w 2022 roku dwa punkty - organizacja pozarządowa składa ofertę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Autor: Powiat Rycki
Powrót