Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Ryckiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 920) oraz § 5 ust 2 Uchwały nr LXXXVIII/488/20 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność Powiatu Ryckiego ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu osobowego marki Ford Mondeo o nr rej. LRY 77 JW stanowiącego własność Powiatu Ryckiego.

 1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy: marki: Ford Mondeo
 2. Właścicielem pojazdu jest Powiat Rycki.
 3. Pojemność silnika 1798 cm/81kW(110 KM)
 4. Rodzaj paliwa: benzyna+ LPG
 5. Rok produkcji: 2006
 6. Nr rej. LRY 77 JW
 7. Pierwsza rejestracja: 11-09-2006
 8. Przebieg: 389294/ w ciągłej eksploatacji/
 9. Kolor szary, 2 -warstwowy z efektem metalicznym
 10. Rodzaj nadwozia: liftback 5 drzwiowy
 11. Stan techniczny:
  1. Auto na bieżąco serwisowane, układ napędowy, zawieszenie przednie z układem kierowniczym, zawieszenie tylne, szyby bez widocznych uszkodzeń, silnik z osprzętem
   w pełni sprawny, instalacja LPG sprawna, wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny) nadwozie z normalnymi śladami użytkowania, opony wielosezonowe GOODYEAR 205/55 R16 94Vector (zakupione luty 2021 r.), wyposażenie dodatkowe: klimatyzacja automatyczna, radio ICE 6000CD, system kontroli trakcji TCS, system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP, szyba  przednia ogrzewana.
 12. Homologacja zbiornika LPG do dnia 28-05-2029 r.
 13. Pojazd posiada ważne badanie techniczne do dnia 26-02-2022 r.
 14. Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC do dnia 11-11-2022r.
 15. Cena wywoławcza jest ceną brutto i wynosi: 4.900,00 zł. 
 16. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, sala konferencyjna na  I piętrze.
 17. Wadium: Do przetargu mogą przystąpić osoby które wpłacą wymagane wadium
  w  kwocie: 500,00 zł  do dnia 21 grudnia 2021 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego.
 18. Wadium należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy w Rykach nr 32 8724 0005 6515 0002 z zaznaczeniem przetarg  pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Ford Mondeo o nr rej. LRY 77JW.

 

 1. Do oferty należy dołączyć kopie dowodu wniesienia wadium.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu ale nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 3. Oferty, należy składać w formie pisemnej, oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent to osoba prawna lub inny podmiot;
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. Oferowaną cenę brutto.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być opisana w następujący sposób: „oferta na sprzedaż pojazdu osobowego marki Ford Mondeo nr rej. LRY 77JW stanowiącej własność Powiatu Ryckiego”.
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa powiatowego w Rykach, 08-500 Ryki,
  ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój 103 w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz.12.00
 6. Przetarg może odbyć się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 7. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pojazd.
 8. Organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca  o miejscu i czasie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 1 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu, dniu i godzinie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pojazdu ponosi nabywca.
 10. Zapłata ceny nabycia pojazdu przez osobę, która wygra przetarg nastąpi na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury.
 11. Osoby i podmioty zainteresowane kupnem, będą mogły obejrzeć pojazd na terenie Starostwa Powiatowego w Rykach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, osobą upoważnioną do kontaktu jest Sekretarz Powiatu Sławomir Wołowiec, tel. 81 865 74 54. 
 12. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a- Wydział Organizacyjny-pokój 105.
 13. Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.spryki.bip.lubelskie.pl
 14. Zarząd Powiatu Ryckiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Ikona odtOgłoszenie wraz z załacznikami, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [26.94 KB]

Ikona pdfZdjęcia samochodu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.67 KB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót