Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

UCHWAŁA NR LXIV/335/21 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Powiatu Ryskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Rykach Nr II/11/98 z dnia 22.12.1998r. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu w Rykach w sprawie agresji Rosji na Ukrainę w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót