Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1526; ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 2, w związku z art.11 ust.1a, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 945)

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót