Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia
RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1526; ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 11 ust. 2, w związku z art.11 ust.1a, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 945)

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót