Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 - 2025

Na podstawie § 1, § 3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podaje się pod konsultacje projekt Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2025

Projekt zamieszcza się na stronie Starostwa Powiatowego w Rykach (ryki.powiat.pl https://www.ryki.powiat.pl/ zakładka - elektroniczna tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https://spryki.bip.lubelskie.pl https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 zakładka Ogłoszenia).


Uwagi do projektu należy składać do dnia 23 listopada pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach, pocztą elektroniczną na adres starostwo@ryki.powiat.pl mailto:starostwo@ryki.powiat.pl lub za pośrednictwem platformy EPUAP .
 

Autor: Ewa Urban
Powrót