Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Raport o stanie powiatu za 2023 rok - zaproszenie do debaty

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2023 rok i do ewentualnego udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.
    Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja rady powiatu. Ze względu na termin sesji rady powiatu (25 czerwca br.), zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach, p.103 (I piętro), Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10a.


Tekst Raportu z załącznikami dostępny jest na stronie:

https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=224&action=details&document_id=2038246

Autor: Ewa Urban
Powrót