Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

SPOTKANIE DOT. KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021 – 2027

W dniu 16 września br. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach odbyły się konsultacje dotyczące projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Pani Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO WL, Pan Robert Chmura p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, Pan Marek Neckier p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS, Pani Natalia Świacka Z-ca Dyrektora LAWP, Pani Aneta Wieprzowska Z-ca Dyrektora WUP.

W konsultacjach udział brali również Starosta i Wicestarosta Powiatu Ryckiego, a także Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu ryckiego wraz z pracownikami urzędów, Radni województwa lubelskiego, Radni powiatu ryckiego, dyrektorzy jst, prezesi organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy z terenu powiatu ryckiego.

W trakcie prezentacji, oprócz omówienia projektu programu, zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót