Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Odbiór robót budowlanych prowadzonych na ulicy Młynarskiej w Rykach

W dniu 15 września 2021 r. komisja w składzie Pan Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki , Pani Aneta Działa- Skarbnik Powiatu, Pan Arkadiusz Dąbrowski- Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu i w imieniu współfinansującego Gminy Ryki – Pan Marek Jóźwik Wiceburmistrz Miasta Ryki oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra dokonała odbioru robót budowlanych prowadzonych na ulicy Młynarskiej w Rykach.

Tablica z informacją o dofinansowaniu

Warto zauważyć, że droga powiatowa nr 1349L podczas budowy trasy szybkiego ruchu S17 była bardzo eksploatowana. Obecnie Powiat Rycki gruntownie przebudował newralgiczny odcinek tej drogi w obrębie miasta Ryki – ulicę  Młynarską. Prace trwały niecałe pół roku. Wykonawca robót budowlanych,  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., układała geosiatkę stalową oraz warstwy typu slurry seal. Ułożono warstwę wiążącą i warstwę ścieralną, powstały chodniki, bezpieczne azyle do pieszych, utwardzono pobocza, udrożniono rowy, powstało oznakowanie poziome i pionowe.  Inwestycja została zaprojektowana i wykonana w takiej technologii ze wzmocnieniem z siatki, aby mogła przez długie lata służyć mieszkańcom.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach” jest finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.019.532 zł. Wartość inwestycji  1.699.220,95 zł. Wkład własny pochodzi z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50. 

Autor: Powiat Rycki
Powrót