Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L – ul. Klonowej w Kłoczewie

W dniu 22 września 2021r. przekazano teren budowy kolejnej inwestycji. 
Pan Piotr Łysoń - Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego, Pan Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Pan Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych dokonali przekazania placu budowy. Modernizacji zostanie poddany odcinek drogi powiatowej nr 1416L Kłoczew – Janopol- ulica Klonowa w Kłoczewie.

Zakres prac obejmuje:  wzmocnienie krawędzi jezdni, remont jezdni warstwami bitumicznymi (warstwa wyrównawcza + warstwa ścieralna), remont chodnika, umocnienie poboczy kruszywem, odtworzenie oznakowania poziomego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. zrealizuje modernizację za kwotę 762 725,47 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Wojciech Rybicki. Zadanie jest po połowie współfinansowane przez Powiat Rycki oraz Gminę Kłoczew.

Autor: Powiat Rycki
Powrót