Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”

W dniu 28 września 2021 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”.

Tablica dofinansowania

W przetargu wpłynęło pięć ofert. Wygrała firma Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która zaoferowała kwotę 2.089.408,82 zł brutto. Ponadto należy wspomnieć, że droga jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 1.253.645,00 zł Gmina Nowodwór dołoży do zadania 924.762,95 zł. Wkład Powiatu Ryckiego wyniesie 924.762,95 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano rozwiązania mające na celu poprawę parametrów technicznych drogi :poszerzenie szerokości jezdni do normatywnych 6,0 m (obecnie szerokość drogi to od 4,0 m do 5,5 m). Dzięki temu oba pasy ruchu będą miały po 3,0 m szerokości. Szerokość pobocza będzie wynosiła 1,0 m i będzie to pobocze utwardzone. Zaprojektowano pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 10 cm o szerokości 1,000 m i spadku poprzecznym na prostej 6% w kierunku od jezdni (w chwili obecnej pobocza są ziemne, nieutwardzone). Na odcinkach prostych zastosowano zalecane dla jezdni o nawierzchni bitumicznej, pochylenie daszkowe o wartości 2 %. Zaprojektowano w granicy pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej i dróg bocznych o nawierzchni bitumicznej wykonanie włączeń.

Co więcej, zaprojektowano fotowoltaiczne przejścia D-6 z latarniami oświetlającymi przejścia dla pieszych - 1 kpl., urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkie znaki pionowe i urządzenia BRD wykonane z folii odblaskowej typu 2. W ramach inwestycji zostanie wykonane oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe przy drogach zostanie wymienione na nowe Zaprojektowano perony dla pieszych oraz przejścia dla pieszych.

Autor: Powiat Rycki
Powrót