Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowa 48 do Ułęża dobiegają końca

Roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowa 48 do Ułęża dobiegają końca. Wykonawca robót firma PRD Zwoleń wykonuje oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe (linie segregacyjne kolor biały, wibro- pasy kolor czerwony). Inwestycja kosztowała: 907 988,40 zł.

Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki i Pani Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż oraz Pan Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oglądali inwestycję jeszcze przed odbiorem.  „Jestem zadowolony z wykonania robót . Uważam, ze na wszystkich drogach powiatowych powinno być oznakowanie poziome które bardzo poprawia bezpieczeństwo jazdy w godzinach wieczornych i nocnych. Jak zostałem wybrany Starostą pierwszy  wniosek o dofinansowanie złożyliśmy na drogę Brusów – Bazanów- Jakubówka, Dokumentacja projektowa wykonana w czasie pełnienia funkcji przez mojego poprzednika  nie uwzględniała wykonania oznakowania poziomego. Uznałem to za błąd. Poprosiłem pracowników aby w przyszłości przy projektowaniu kolejnych inwestycji drogowych zwrócili szczególną uwagę na ten element. Dopilnujemy żeby oznakowanie w postaci linii  w osi jezdni oraz pasy krawędziowe na przepustach oraz przy skrzyżowaniach, w każdej kolejnej inwestycji było uwzględnione. Dzięki dofinansowaniu mam w  połowie tej inwestycji przez Gminę Ułęż  mieszkańcy będą jeździć wygodnie i bezpiecznie” powiedział Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót