Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L”

W dniu 20 października 2021 r. Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L”

W przetargu wpłynęło sześć ofert. Wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, która zaoferowała kwotę 1.323.923,91 zł brutto. Należy  wspomnieć, że przebudowa drogi jest dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kwocie 400.000,00 zł oraz Gminę Stężyca w kwocie 400 000 zł.  

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej min. 3 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 4 cm oraz warstwy ścieralnej 4 cm. Planuje się przebudowę istniejącego chodnika oraz wykonanie nowych chodników. Szerokość projektowanych chodników wynosi od 1,50 do 2,00m. Chodniki będą zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni lub poza pasem zieleni. Przy drodze powiatowej nr 1448L na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie zatoki autobusowej w km 4+116,00 (strona lewa) oraz wjazdy indywidualne i publiczne.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót