Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Remont drogi powiatowej 1425L ul Spacerowej w Leopoldowie

Jeszcze w tym roku zostanie wykonany remont części drogi powiatowej nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie. Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach ogłosił przetarg na który wpłynęły 4 oferty. Najniższą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck.

Zakres inwestycji obejmuje: remont jezdni warstwami bitumicznymi – wykonanie warstwy wyrównawczej 3cm i ścieralnej 3 cm, umocnienie poboczy kruszywem. Koszt  robót budowlanych wyniesie 181 353,46 zł. Gmina Ryki dofinansuje inwestycję kwotą 91 926,73 zł. Powiat Rycki 91 927 000 zł. Obecnie nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym co obrazują zdjęcia zamieszczone poniżej.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót