Aktualności Gospodarka

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Porozumienie w sprawie opracowania założeń Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego

W celu rozwoju samorządów powiatu ryckiego i przygotowania do wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 w dniu 3 listopada 2021 r., Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu ryckiego podpisali porozumienie, które pozwoli opracować założenia do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Powiatu Ryckiego oraz realizacji w przyszłości uzgodnionych przedsięwzięć, a w szczególności w ramach zintegrowanych instrumentów terytorialnych i innych instrumentów terytorialnych.

Autor: Powiat Rycki
Powrót