Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy

W dniu 8 grudnia br. umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach, realizowanego w ramach projektu pn.: "Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach" podpisali: Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jeżewska, Skarbnik Powiatu – Aneta Działa. W spotkaniu uczestniczyli także Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach – Piotr Kienig i ks. Andrzej Olszewski.

W dniu 8 grudnia br. umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach, realizowanego w ramach projektu pn.: "Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach" podpisali: Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jeżewska, Skarbnik Powiatu – Aneta Działa. W spotkaniu uczestniczyli także Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach – Piotr Kienig i ks. Andrzej Olszewski.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych kwotą 4000000 zł, uzyskanego w procedurze konkursowej; wniosek opiewał na kwotę 4,5 mln zł.

Zakres zadania:

a) opracowanie dokumentacji,

b) roboty budowlane: przebudowa bloku operacyjnego zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi, tj.: składającego się z:

1) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego w celu usuwania zużytych
materiałów, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego;- POM. 2/08
2) śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni i wywożeni z bloku operacyjnego; -POM. 2/01
3) śluzy szatniowe, przez które przechodzi personel; POM. 2/11, 2/12. 2/13, 2/14, 2/15
4) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów; - POM2/01
5) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które personel
wchodzi do sali operacyjnej; - POM. 2/07
6) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta; - POM. 2/03
7) co najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym; - POM. 2/05, 2/06
8) co najmniej jeden magazyn sprzętu i aparatury; POM. 2/09
9) co najmniej jeden magazyn czystej bielizny; - POM. 2/10
10) co najmniej jeden magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny; - POM. 2/15
11) co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe. - POM. 2/14
2. Układ pomieszczeń bloku operacyjnego umożliwia zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału czystego od brudnego
materiału zużytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.
3. Dopuszcza się dostarczanie czystych i sterylnych materiałów do bloku operacyjnego przez śluzę dla pacjenta, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Dopuszcza się możliwość usuwania brudnych narzędzi, brudnego sprzętu, brudnej bielizny oraz odpadów tą samą drogą, którą dostarcza
się materiał czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowań transportowych.
5. Dopuszcza się wspólne pomieszczenie albo wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych.

c) wyposażenie:

 1. Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa z lampą satelitarną. 1,
 2. Stół operacyjny uniwersalny z osprzętem ortopedycznym 1,
 3. Kolumna anestezjologiczna sufitowa 1,
 4. Kolumna chirurgiczna sufitowa 1,
 5. Szafa przelotowa 2,
 6. Podajnik szczotek chirurgicznych 2,
 7. Podajnik do magazynowania zużytych szczotek 2,
 8. Regał listwowy 6 koszy 2,
 9. Umywalka chirurgiczna z bateriami bezdotykowymi 1,
 10. Umywalka porządkowa ze zlewem 1,
 11. Meble ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem i umywalką 1,
 12. Negatoskop elektroniczny 1,
 13. Urządzenie do mycia sprzętu 1,
 14. Dozownik na płyn dezynfekcyjny 8,
 15. Dozownik na mydło 8,
 16. Pojemnik na papier toaletowy 2,
 17. Lustro ścienne 6.

 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie dokumentację projektową w oparciu o opracowany przez powiat program funkcjonalno-użytkowy (PFU), uzyska pozwolenie na budowę, wykona roboty budowlane oraz doposaży obiekt w urządzenia trwale związane z blokiem.

Termin realizacji zadania:  listopad 2022 r.

Wszyscy obecni na spotkaniu podkreślali pozytywny rozwój szpitala i dbałość o zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu ryckiego, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość placówki.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót