Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L

W dniu 20 grudnia 2021 r. dokonano czynności odbioru częściowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Do 8 grudnia 2021 r. wykonano roboty o wartości 508.172,04 zł brutto (warstwy: wyrównawcza + wiążąca), zgodnie z zawartą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie częściowe w kwocie 500 000 zł. W odbiorze częściowym brali udział Pani Aneta Ochal – Naczelnik Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Pan Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca Pan Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego Pan Hubert Reda – Kierownik Sekcji Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Pan Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oraz ze strony Wykonawcy PRD Lubartów Pan Bartłomiej Kępka – Dyrektor oraz Pan Rafał Paluszek Kierownik Robót. 

Zakończenie zadania zaplanowano do 31 maja 2022 r. Przedsięwzięcie jest finansowane środkami Województwa Lubelskiego (400 000 zł) oraz Gminy Stężyca i Powiatu Ryckiego (po 456 612 zł). W 2022r zostanie wykonana warstwa ścieralna oraz chodniki, parking przed jednostką wojskową i wjazdy.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót