Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia terenu ”

W dniu 19 stycznia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Członka Zarządu Powiatu – Pani Grażyny Jeżewskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa, przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Pana Piotra Łysonia oraz Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Rykach – Pana Piotra Kieniga, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia”.

W przetargu wpłynęło sześć ofert. Wygrała firma: Pol Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Dys,
ul. Kwiatowa 29, 21-003 Ciecierzyn reprezentowana przez Prezesa Zarządu  - Pana Jacka Poleszaka, która zaoferowała kwotę 4.252.332,80 zł brutto. Termomodernizacja budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową  odwodnienia jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonanie zostanie głęboka termomodernizacja obejmująca między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiany opraw świetlnych wraz ze źródłem światła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na zapewnienie dostaw energii odnawialnej ze słońca. Ponadto wykonane zostanie  odwodnienie budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach oraz budynku A.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót