Aktualności Gospodarka

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach

15 lutego 2022 r. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski podpisał z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką umowę dotyczącą dofinansowania zakupu rezonansu magnetycznego w kwocie 3.600.000,00 zł. z Budżetu państwa.

 
Wkład Powiatu Ryckiego: 900.000,00 zł
Szacowana wartość zadania: 4.500.000,00 zł
 
W celu poprawy dostępności do nowoczesnej diagnostyki niezbędne jest uzupełnienie oferty Szpitala Powiatowego w Rykach o badania obrazowe rezonansem magnetycznym.
 
Ze względu na geograficzne położenie oraz strategiczną drogę ekspresową S17 łączącą aglomerację warszawską z aglomeracją lubelską, a następnie prowadzącą do granicy Państwa polskiego z Ukrainą, Szpital Powiatowy w Rykach zabezpiecza świadczenia opieki zdrowotnej nie tylko dla mieszkańców Powiatu Ryckiego, ale również ościennych powiatów. Funkcjonowanie tego szpitala ma zatem charakter ponadlokalny.
 
Zakup rezonansu magnetycznego pozwoli poprawić jakość i dostępność do specjalistycznych świadczeń medycznych. Realizacja inwestycji jest uzasadniona z uwagi na zapewnienie pacjentom opieki medycznej w oparciu o nowoczesną diagnostykę. Oferta diagnostyczno-lecznicza Szpitala ulegnie znacznemu rozszerzeniu, poprawi się jakość wykonywanych usług (precyzyjność, dokładność badań, przyspieszenie procesu diagnostycznego, poprawa efektywności leczenia oraz ciągłość opieki medycznej). Poszerzenie oferty usług medycznych może umożliwić Szpitalowi ubieganie się o kontraktowanie nowych świadczeń zdrowotnych w NFZ. Zrealizowanie zakupu rezonansu magnetycznego przyniesie bezpośrednie korzyści pacjentom poprzez poprawę jakości usług, efektywności i skuteczności leczenia pacjentów, minimalizując okres hospitalizacji dzięki własnej diagnostyce.
 
Starosta Rycki składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej potrzebnej i ważnej dla Szpitala Powiatowego w Rykach inwestycji.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót