Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w gminie Nowodwór

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w gminie Nowodwór

W dniu 18 sierpnia 2022 r. dokonano symbolicznego otwarcia drogi, w którym udział wziął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz: Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Monika Kośmińska, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Łysoń, Radny Rady Powiatu Marcin Więsek, Wójt Gminy Nowodwór Ryszard Piotrowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kostyra, pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach, przedstawiciele firmy Srtrabag - wykonawcy inwestycji i inni zaproszeni goście.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.253.645,00 zł Wartość całości zadania wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 3.100.700,00 zł.  924.762,96 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Nowodwór dołożyła 924.762,95 zł. Wkład Powiatu ryckiego wyniósł również 924.762,95 zł. Zmodernizowano 3 km 266 m. drogi powiatowej ułatwiającej połączenie komunikacyjne  z powiatem łukowskim.

W ramach inwestycji zaplanowano rozwiązania mające na celu poprawę parametrów technicznych drogi, miedzy innymi poszerzenie szerokości jezdni do 6,0 m. Dzięki temu oba pasy ruchu mają po 3,0 m szerokości. Szerokość pobocza wynosi 1,0 m i jest to pobocze utwardzone. Na odcinkach prostych zastosowano zalecane dla jezdni o nawierzchni bitumicznej, pochylenie daszkowe o wartości 2 %. Wykonano włączenia w granicy pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej i dróg bocznych o nawierzchni bitumicznej. Co więcej, utworzono fotowoltaiczne przejście D-6 i zainstalowano urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkie znaki pionowe i urządzenia BRD zostały wykonane z folii odblaskowej typu 2. W ramach inwestycji zostało także częściowo wykonane oznakowanie poziome, a istniejące oznakowanie pionowe przy drogach zostało wymienione na nowe. Powstały perony dla podróżujących komunikacją PKS oraz przejścia dla pieszych. Wykonawcą prac budowlanych była firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Starosta Rycki Dariusz Szczygielski Serdecznie podziękował wszystkim obecnym za pełne zaangażowanie w realizację tej inwestycji:  pracownikom Starostwa Powiatowego za sprawne przeprowadzenie inwestycji a firmie Strabag za jej staranne wykonanie, panu Wojewodzie za okazaną pomoc i poświęcenie, a pracownikom Urzędu Wojewódzkiego za współpracę. Podkreślał, że Ziściło się to, co było aspiracją mieszkańców i władz lokalnych, czyli powstanie drogi w odpowiednim standardzie. Lubelszczyzna wzbogaciła się o kolejną zrealizowaną inwestycję, która służy poprawie życia mieszkańców regionu. 

Tablica dofinansowania

Grafika z napisami

Autor: Powiat Rycki
Powrót