Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego”

Zarząd Powiatu Ryckiego, reprezentowany przez Starostę Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego oraz Wicestarostę Ryckiego – Monikę Kośmińską, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anety Działa, w obecności Piotra Kieniga – Prezesa Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o., podpisał w dniu 14 września 2022 r. z firmą FAST GROUP Sp. z o.o., umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego.”

Logotypy: Polski Ład, Flaga Polska, Godło Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Wykonawca był reprezentowany przez Prezesa firmy – Aleksandra Redlicha.

Zadanie obejmuje swym zakresem wymianę rozdzielnicy głównej niskiego napięcia zasilającej szpital, wymianę tablic rozdzielczych zasilających poszczególne WLZ szpitala oraz modernizację sieci elektrycznej wewnętrznej z wymianą źródła zasilania awaryjnego – agregatu prądotwórczego.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.239.699,65 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), co stanowi 98,00 % ostatecznej wartości Inwestycji.

Powiat Rycki zabezpieczy wkład własny w kwocie 25.300,00 PLN, ogólna wartość zadanie wyniesie 1.264.999,65 PLN.

Umowny termin realizacji zadania przypada na 30.09.2023 r.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót